Toyota Prius

France  –  catalogue  –  32 pages  –  24 x 16,8 I  –  référence : FNGPU A0160  –  02/2016

Brochure / prospekt / opuscolo TOYOTA PRIUS – Catalogue / katalog / catalogo TOYOTA – Collection JM. VASSEUR

Toyota Prius 2018

Canada  –  catalogue (français)  –  12 pages  –  26 x 24 I – référence : C0002-0528F-25 6.5M  –  2018

Brochure / prospekt / opuscolo TOYOTA PRIUS – Catalogue / katalog / catalogo TOYOTA – Collection JM. VASSEUR

Toyota Prius

France  –  catalogue  –  36 pages  –  24 x 16,8 I  –  référence : FNGPU A0114 – 01/2018 – 20 000 ex  –  04/2018

Brochure / prospekt / opuscolo TOYOTA PRIUS – Catalogue / katalog / catalogo TOYOTA – Collection JM. VASSEUR

Toyota Prius Hybride Rechargeable

France  –  catalogue  –  36 pages  –  24 x 16,8 I – référence : FNGPU A0114  –  06/2017

Brochure / prospekt / opuscolo TOYOTA PRIUS HYBRIDE RECHARGEABLE – Catalogue / katalog / catalogo TOYOTA – Collection JM. VASSEUR